Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. listopadu 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

sito arpol se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web sito arpol a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu sito arpol souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

sito arpol shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. sito arpol také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na sito arpol automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou sito arpol využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu sito arpol.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu sito arpol, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: sito arpol nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

sito arpol doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na sito arpol. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. sito arpol nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo sito arpol a rodinu webů sito arpol.

Použití osobních informací

sito arpol shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu sito arpol a k poskytování služeb, o které jste požádali. sito arpol také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z sito arpol a jeho přidružených částí. sito arpol vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. sito arpol neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. sito arpol Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc sito arpol může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb sito arpol a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

sito arpol nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

sito arpol udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu sito arpol za účelem zjištění, jaké služby sito arpol jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům sito arpol, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web sito arpol prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící sito arpol nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku sito arpol a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů sito arpol nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web sito arpol používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky sito arpol nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti sito arpol, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb sito arpol nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

sito arpol zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. sito arpol uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

sito arpol vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se sito arpol nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte sito arpol na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  

Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation